25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

539

Kütahya Hak-İş’ten Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele açıklaması yapıldı.

Hizmet- İş Sendikası kadın komite başkanı Mine Ünsal, Zafer Meydanı’ndaki basın açıklamasında, Hak-İş olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inandıklarını söyledi.
Ünsal, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz. Bu çalışmalar sayesinde geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikayette bulunduklarını görüyoruz. Diğer taraftan kadına yönelik şiddet konusunda hukuki düzenlemeler yapılırken, bu düzenlemelerin toplumsal değer yargılarıyla örtüşmesi, onlarla çelişmemesi ve toplumsal dokuyu, özellikle de temel yapımız olan ailenin çözülmemesi için azami dikkatin gösterilmesi gereklidir.”
“Hem çalışma hayatında hem de toplumsal yaşamda, toplumsal değerlerin yerleştirilmesi, tahkim edilmesi ve yeni değerlerle zenginleştirilmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir” diyen Ünsal, “Bu anlamda toplum için sorun olan şiddetle mücadele için, adli ve idari yaptırımların toplumun değer yargılarına uygun olması, şiddeti önleyici olumlu yapıcı değer yargıları oluşturulması, hoşgörü ve saygı değerlerini güçlendirici eğitimler verilmesi, şiddeti özendirici yeni medya yayınlarına engeller konulması, aileyi özendirici ve güçlendirici olumlu kavramlar terimler cümleler oluşturulması, yeni medya kullanımının toplumsal değerleri koruyacak şekilde tasarlanması, erken çocukluk döneminde doğru kavramların zihinlere aktarımının sağlanması, aile yapısının bozulması, yıpranması gibi durumlarda verilen psikolojik destek programlarının zorunlu hale getirilmesi, çalışma yaşamındaki şiddete engel olmak için sivil toplum kuruluşları ve kamunun ortak çalışmalar yapmasını, şiddetin her türüyle mücadele edilmeli, şiddetle mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ettirilmelidir, bu süreçte tüm kesimlerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla hareket etmesini, özellikle ILO’nun C 190 No’lu Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmesi devletler tarafından ivedilikle onaylanmasını, kadının iş yaşamının her alanında kendini sürekli geliştirmesini sağlayacak mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını ve uygulanmasını, yeni medya da kadına yönelik şiddet olgusu kadının haklarına saygı duyacak bir perspektiften ele alınmasını nitelikli ve kapsamlı bir eğitim ile hayatın her alanında şiddetin önlenmesinin hedeflenmesi, insan haklarının bir ahlak olarak içselleştiği, insan onurunun korunduğu, şiddet dilinin terk edildiği, farklılıkları kapsayıcı, sağduyulu bireyleri yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim sisteminin oluşturulmasını, sendikal örgütlülüğün artırılmasını, örgütlülüğün olduğu yerlerde şiddetle etkin bir mücadele sisteminin ve çözüm odaklı politikaların ortaya konmasını, şiddetle mücadele için örgütlü işyerlerindeki toplu iş sözleşmelerine çözüm odaklı düzenlemelerin eklenmesini, şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığının inşa edilmesini önemsiyoruz.” diye konuştu.
Ünsal, Hak-İş Kadın Komitesi olarak, dün olduğu gibi bugün de kadınların insan haklarının ihlallerine yol açan her türlü davranışa, tutuma karşı, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelelerinin etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Basın açıklamasına, Ünsal’ın yanı sıra, Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı Sabahattin Ödemiş, Öz Sağlık-İş Sendikası temsilcisi Münevver Çoşar ve sendika üyeleri katıldı.
UMAHAN ÖZ