Ankara Halk Ekmek muhtelif katkı maddeleri satın alacak

310
ÇEŞİTLİ KATKI MADDELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. İhale Şefliği / Anadolu Bulvarı No: 13 Y.mahalle / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/887405/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/ankara-halk-ekmek-muhtelif-katki-maddeleri-satin-alacak