557.000 sm³ doğalgaz satın alınacak

625

Serbest Piyasadan Doğalgaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Barbaros Mah. Sümer Yerleşkesi Küme Evler Mevki No:1 Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Zemin Kat Kocasinan/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/883853/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/557-000-sm%C2%B3-dogalgaz-satin-alinacaktir