Yedek parça, yağ ve antifiriz alımı yapılacak

272
7 KALEM YEDEK PARÇA, YAĞ VE ANTİFİRİZ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler , ihale tarih ve saatine kadar S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Detaylı Bilgi  : https://www.ilan.gov.tr/ilan/878871/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/yedek-parca-yag-ve-antifiriz-alimi-yapilacaktir