Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hisar Gazetesi | Temmuz 25, 2021

Scroll to top

Top

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

habergiris

T.C.
KÜTAHYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/29 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, BÖLCEK Mahallesi, 33 Ada, 6 Parsel, 151 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz,
Satışakonu taşınmazın yakın çevresinde imarlı arsalar, 3-4 katlı apartmantarzı yapılar ilemüstakil binalar, cami ve marketler bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz şehir merkesine kuş uçumu4,00 km mesafede bulunmaktadır. Günlük ihtiyaçlar yakın çevrede yer alan Hasan Polatkan Caddesinden karşılanabilmekte olup ulaşım için toplu taşıma araçları aynı cadde üzerinde yeralmaktadır. Bölgede ulaşım sorunu olmaması ve gelişmekte olan bir bölge olması nedeniyle gayrimenkulündeğerine olumlu yönde yansımaktadır.
Satışa konu taşınmazın yola terki, tevhit, ifraz ve şuyulanma şartı bulunmamakta olup tek başına yapılaşma koşullarına sahiptir. Parsel geometrik olarak dikdörtgenşeklindedir. Topoğrafik açıdan düz bir zemine sahiptir.
Adresi : Bölcek Mahallesi Merkez/KÜTAHYA
Yüzölçümü : 151 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Taşınmaz imar planında bitişik nizam 3 kat yapı adasında kalmaktadır. Önemli alan(Ö.A-1)içerisindedir.
Kıymeti : 90.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 13/09/2019 günü 09:30 – 09:40 arası
2. Satış Günü : 10/10/2019 günü 09:30 – 09:40 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe,BÖLCEK Mahallesi, 33 Ada, 7 Parsel, 155 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz
Satışakonu taşınmazın yakın çevresinde imarlı arsalar, 3-4 katlı apartmantarzı yapılar ilemüstakil binalar, cami ve marketler bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz şehir merkesine kuş uçumu4,00 km mesafede bulunmaktadır. Günlük ihtiyaçlar yakın çevrede yer alan Hasan Polatkan Caddesinden karşılanabilmekte olup ulaşım için toplu taşıma araçları aynı cadde üzerinde yeralmaktadır. Bölgede ulaşım sorunu olmaması ve gelişmekte olan bir bölge olması nedeniyle gayrimenkulündeğerine olumlu yönde yansımaktadır.
Satışa konu taşınmazın yola terki, tevhit, ifraz ve şuyulanma şartı bulunmamakta olup tek başına yapılaşma koşullarına sahiptir. Parsel geometrik olarak dikdörtgenşeklindedir. Topoğrafik açıdan düz bir zemine sahiptir.
Adresi : Bölcek Mahallesi, Merkez/KÜTAHYA
Yüzölçümü : 155 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Taşınmaz imar planında bitişik nizam 3 kat yapı adasında kalmaktadır. Önemli alan(Ö.A-1)içerisindedir.
Kıymeti : 92.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 13/09/2019 günü 09:40 – 09:50 arası
2. Satış Günü : 10/10/2019 günü 09:40 – 09:50 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, BÖLCEK Mahallesi, 33 Ada, 8 Parsel, 154 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmaz
Satışakonu taşınmazın yakın çevresinde imarlı arsalar, 3-4 katlı apartmantarzı yapılar ilemüstakil binalar, cami ve marketler bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz şehir merkesine kuş uçumu4,00 km mesafede bulunmaktadır. Günlük ihtiyaçlar yakın çevrede yer alan Hasan Polatkan Caddesinden karşılanabilmekte olup ulaşım için toplu taşıma araçları aynı cadde üzerinde yeralmaktadır. Bölgede ulaşım sorunu olmaması ve gelişmekte olan bir bölge olması nedeniyle gayrimenkulündeğerine olumlu yönde yansımaktadır.
Satışa konu taşınmazın yola terki, tevhit, ifraz ve şuyulanma şartı bulunmamakta olup tek başına yapılaşma koşullarına sahiptir. Parsel geometrik olarak dikdörtgenşeklindedir. Topoğrafik açıdan düz bir zemine sahiptir.
Adresi : Bölcek Mahallesi Merkez/KÜTAHYA
Yüzölçümü : 154 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Taşınmaz imar planında bitişik nizam 3 kat yapı adasında kalmaktadır. Önemli alan(Ö.A-1)içerisindedir.
Kıymeti : 95.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 13/09/2019 günü 09:50 – 10:00 arası
2. Satış Günü : 10/10/2019 günü 09:50 – 10:00 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI) –
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/29 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/04/2019
Ramazan DEMİR – Satış Memuru 126229
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 10.08.2019