KAMULAŞTIRMA İLANI

599

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/120 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Merkez İlçesi Alayunt Mah.
MEVKİİ : Akbel
PAFTA NO : J24A13D2
ADA NO : 3283
PARSEL NO : 9
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1031,62 m2
İRTİFAK ALANI : 779,91 m2
İRTİFAK BEDELİ : 3.465,14 TL
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1 – Naciye Nur AVLUPINAR (TC NO:40321759034)
2 – Adalet IŞIKLAR (TC NO: 23968073480 3 – Ahmet Ali AVLUPINAR (TC NO: 40324758980)
4 – Şerife Sema KÜÇÜKSOLAK (TC NO: 15827655166) 5 – Mütüvvet AVLUPINAR (TC NO: 40327758826)
6 – İbrahim ÇETİNKAYA (TC NO: 12140698832) 7- Ahmet ÇETİNKAYA (TC NO: 12134699050)
8 – Sevim ARMAĞAN (TC NO:57544185076) 9- Hikmet ÇETİN KAYA (TC NO:12131699114)
10- Fatma DURSUN (TCNO:l 1948705230) 11 – Hüseyin EFE (TC NO: 12068701218)
12 – Hatice EFE (TC NO: 12041702164) 13- Necla KARAYAZ (TC NO: 10916739130)
14- Hasan EFE (TC NO: 12032702456) 15-lsmil Hakkı EFE (TC NO: 12053701728)
16 – Abdullah HARMAN (TC NO:35104934098) 17- Ömer EMEKLİ (TC NO: 10997736912)
18- Halice UYGUN (TC NO: 13358658212) 19-Mukaddes KILIÇ (TC NO:44617616308)
20- Ztibeyde DİRGİN (TC NO:51217402620) 21- Zeliha AYDIN (TC NO: 17402523464)
22-Kamile GÜLER (TC NO: 14201630164) 23- Saadet ŞEN (TC NO: 14375624372)
24- Mesude TÜRKEL (TC NO: 15662581408) 25-İbrahim Eyüp EMEKLİ (TC NO: 10991737120) 26- Zekiye ŞEN (TC NO: 14381624144) 27- Gülseren KUŞ (TC N0:53926306374) 28- Hasan Hüseyin PEYNİRCİ (TC NO: 18221496182) 29- Esma YILMAZ (TC NO: 14852608420) 30- Mehmet KESKİN (TC NO: 13022669414) 31 – Ömer KESKÎN (TC NO: 13019669588) 32- Ayşe DEMİR (TC N0:28070171680) 33- Nevin KAHRAMAN (TC NO: 12008709502) 34- Gülsüm DEMİREL (TC NO: 16061568182) 35 – Ömer CÖMERT (TC NO: 11762711400)
36-Halil CÖMERT (TC NO:l 1759711574) 37-Fadime DURSUN (TC NO: 11939705522)
38- Nazife CÖMERT (TC NO: 11699713546) 39- Dilek YAKICI (TC NO: 16850541808)
40-Mehmet KULAVUZ (TC NO: 14030635866) 41-İsmail EFE (TC NO: 12044702000)
42- Fatma KARA KADI (TC NO: 14123635926) 43- Tahir EFE (TC NO: 12038702238)
44- Mediha ALTINTAŞ (TC NO: 17000536866) 45- Kadriye EFE (TC NO: 12023702748)
46- Resmiye IUMAN (TC NO: 12014703020) 47 – Hüsniye ÇELİKDEMlR (TC NO: 12020702802)
48- Yusuf EFE (TC NO: 11987703938) 49- Emine ERGÜN (TC NO: 12008703258)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDRAENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM AŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM AŞ vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılı dava
dosyasında malik sütununda ismi yazılı kişiler hakkında açılan KAMULAŞTIRMA (İRTİFAK HAKKI) BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLA İLGİLİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP;
1) 2942 sk. 14.m.gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ.ne HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları,
2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların. dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ adına irtifak hakkı tescil edileceği,
3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacağı,
3) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği,
4) Duruşma gününün 02/07/2019 günü saat 14.20’den itibaren yapılacağı, aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942 sk. değişik 10.m. gereğince TÜM DAVALILARA İLAN EN TEBLİĞ OLUNUR 25/04/2019
Hakim 174682
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 20.05.2019