TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

573

T.C.
KÜTAHYA
1. İCRA DAİRESİ
2018/19957 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda Kütahya ili, Merkez ilçesi, Siner Mahallesi, 102 Ada, 8 Parsel, A Blok, Zemin Kat, 3 Nolu bağımsız bölümde, 2.164,00 m2 yüzölçümlü, 50/3760 arsa paylı, borçlu adına tam oranında hisseli meskendir.Taşınmazın yakın çevresinde Valide Sultan Camii, Nafi Güral Fen Lisesi, park ve marketler bulunmaktadır.Ulaşım için toplu taşıma araçları durağı yakın mesafede yer almaktadır.Genel itibarıyla 3-4 katlı apartman tarzı yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır.Taşınmazın bulunduğu A Blok, ayrık nizamda, 3/B yapı sınıfında, betonarme karkas yapı tarzında, bodrum+zemin+3 normal katlı olarak inşaa edilmiş binadır. Taşınmaz binanın zemin katında bina girişine göre arka cephede soldan 3.daire olarak konumludur.Onaylı projesine göre 2 oda, hol+mutfak nişi ve 2 banyo/wc/lvb hacimlerinden oluşmakta olup brüt 32,00 m2 alanlıdır.Bina giriş kapısı camekanlı demir doğrama, meskene giriş kapısı çelik kapıdır.Meskende ısınma ve sıcak su ihtiyacı doğalgaz-kombi sistem ile sağlanmaktadır.
Adresi : Zafertepe Mahallesi Akşemsettin Caddesi Durmaz Sitesi A Blok No:3/3 Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 2.164 m2
Arsa Payı : 50/3760
İmar Durumu : Ayrık nizam, 4 kat, TAKS:0,35, KAKS:1,40 yapı adasında kalmakta olup çok hassas kullanım alanları ile Uygun Alan içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 55.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : SS.Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi lehine ipotekli.
1. Satış Günü : 20/06/2019 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI-1.KAT MEZAT SALONU MERKEZ/KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/19957 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/04/2019
Fatoş Meltem ÖZTÜRK
İcra Müdür Yardımcısı – 120385
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 15.05.2019