Gediz’de Mera Islahı ve Amenajmanı projesi

665

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan “Mera Islahı ve Amenajmanı” projesi kapsamında Yunuslar köyünde bulunan meraların ıslahı ve amenajmanına yönelik gübreleme çalışmaları başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından köyün merasına traktörlerle götürülen 3 bin 200 kilo kalsiyum amonyum nitrat gübresi, köylülerin yardımıyla 400 dönümlük mera üzerine atılarak kimyevi gübreleme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmayla gübreleme yapılan mera alanlarında otlatma planlaması yapılarak dinlendirilip ot verimin arttırılması ve birim alanda otlatma kapasitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer; “Mera Kanunu kapsamında meraların ıslah ve amenajman çalışmaları, devlet-vatandaş işbirliği ile hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçe Müdürlüğü olarak mera, yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirini uygulayarak, erozyonu önlemek amacıyla yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hayvansal ürünlerin üretiminde kaba yemin çok önemi var. Özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kaliteli kaba yem kullanımı hem verimlilik hem de kalite üzerinde büyük etkiye sahip. Yapılacak mera ıslah çalışmalarıyla çayır meralarda üretilen otun miktarını ve kalitesini arttırarak üretilen bu ottan hayvanların en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacağız. Devletimizin de sağlamış olduğu desteklerle, bir taraftan yem bitkisi üretim alanlarını artırmaya çalışırken bir taraftan da kaliteli ve ucuz kaba yem kaynağı olan meralarımızın ıslah ve amenajmanına yönelik projeler uyguluyoruz. Bu kapsamda Yunuslar köyünde 3 bin 200 kilogram gübreleme çalışması gerçekleştirdik” diye belirttiler.

Ayrıca köyde bulunan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi için, proje kapsamında 3 yıl boyunca kimyevi gübreleme, yabancı ot temizliği, düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması ve otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler kurma çalışmaları yapılacağı belirtildi. İHA