TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

591

T.C. KÜTAHYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/32 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, ENNE Mahalle/Köy, VİRANBAŞI Mevkii,114 Ada, 5 Parsel, 802,00 m2 yüzölçümü, Arsa vasfında,
Taşınmaz Yoncalı Termal turizm bölgesinde konumlu arsa vasıflı taşınmazdır, Kütahya il Merkezinin Kuzeybatısında il merkezine yaklaşık 19 kmmesafede konumludur, bölgeye ulaşım özel araçlarla ve Yoncalı Kaplıcaları için hizmet veren belirli saatlerde hareket eden toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır, Yoncalı Kaplıcalarında son dönemlerdehem Özelİdare hem de Özel Müteşebbisler tarafındanmodern hamam, pansiyon,otel ve moteller hizmete açılmıştır, Taşınmazın bulunduğu bölgede 13 adet otelve pansiyon, 9 adet hamam ve yüzme havuzu, 12 adet market, 9 adet lokanta ve pide salonu, özel bakım merkezi, 202 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyonhastanesi bulunmaktadır. Bölgenin termal bölge olması, ulaşım sorununun olmaması ve kısmen gelişmekte olan bir bölge olması taşınmazın değerine olumlu yönde yansımaktadır.
Adresi : Yoncalı Merkez/Kütahya
Yüzölçümü : 802,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Kütahya Belediye sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kalmaktadır. Uygun alan içerisindedir, ayrık nizam, 2 kat yapı adasında kalmaktaolup ön bahçe çekme mesafesi 5,00 metre, yan bahçe çekme mesafesi 3,00 metredir.
Kıymeti : 230.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 24/05/2019 günü 09:30 – 09:40 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 09:30 – 09:40 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI )
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe,ENNE Mahalle/Köy, VİRANBAŞI Mevkii,116 Ada, 1 Parsel, 869 m2 yüzölçümü, Arsa vasfında taşınmaz
Taşınmaz Yoncalı Termal turizm bölgesinde konumlu arsa vasıflı taşınmazdır, Kütahya il Merkezinin Kuzeybatısında il merkezine yaklaşık 19 kmmesafede konumludur, bölgeye ulaşım özel araçlarla ve Yoncalı Kaplıcaları için hizmet veren belirli saatlerde hareket eden toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır, Yoncalı Kaplıcalarında son dönemlerdehem Özelİdare hem de Özel Müteşebbisler tarafındanmodern hamam, pansiyon,otel ve moteller hizmete açılmıştır, Taşınmazın bulunduğu bölgede 13 adet otelve pansiyon, 9 adet hamam ve yüzme havuzu, 12 adet market, 9 adet lokanta ve pide salonu, özel bakım merkezi, 202 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyonhastanesi bulunmaktadır. Bölgenin termal bölge olması, ulaşım sorununun olmaması ve kısmen gelişmekte olan bir bölge olması taşınmazın değerine olumlu yönde yansımaktadır.
Adresi : Yoncalı Merkez/Kütahya
Yüzölçümü : 869 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Kütahya Belediye sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kalmaktadır. Uygun alan içerisindedir, ayrık nizam, 2 kat yapı adasında kalmaktaolup ön bahçe çekme mesafesi 5,00 metre, yan bahçe çekme mesafesi 3,00 metredir.
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 24/05/2019 günü 09:40 – 09:50 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 09:40 – 09:50 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI )
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe,ENNE Mahalle/Köy, VİRANBAŞI Mevkii, 117 Ada, 2 Parsel, 3.825 m2 yüzölçümü, Arsa Vasfında
Taşınmaz Yoncalı Termal turizm bölgesinde konumlu arsa vasıflı taşınmazdır, Kütahya il Merkezinin Kuzeybatısında il merkezine yaklaşık 19 kmmesafede konumludur, bölgeye ulaşım özel araçlarla ve Yoncalı Kaplıcaları için hizmet veren belirli saatlerde hareket eden toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır, Yoncalı Kaplıcalarında son dönemlerdehem Özelİdare hem de Özel Müteşebbisler tarafındanmodern hamam, pansiyon,otel ve moteller hizmete açılmıştır, Taşınmazın bulunduğu bölgede 13 adet otelve pansiyon, 9 adet hamam ve yüzme havuzu, 12 adet market, 9 adet lokanta ve pide salonu, özel bakım merkezi, 202 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyonhastanesi bulunmaktadır.
Bölgenin termal bölge olması, ulaşım sorununun olmaması ve kısmen gelişmekte olan bir bölge olması taşınmazın değerine olumlu yönde yansımaktadır.
Adresi : YoncalıMerkez/Kütahya
Yüzölçümü : 3.825 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Kütahya Belediye sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kalmaktadır. Uygun alan içerisindedir, ayrık nizam, 3 kat yapı adasında kalmaktaolup ön bahçe çekme mesafesi 5,00 metre, yan bahçe çekme mesafesi 3,00 metredir.
Kıymeti : 1.350.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 24/05/2019 günü 09:50 – 10:00 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 09:50 – 10:00 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI )
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/32 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/03/2019
Ramazan DEMİR
Satış Memuru – 126229
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 19.04.2019