TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

732

T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2019/436 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Otuzağustos Mahallesi 4424 ada 1 parsel sayılı 3. Blok 4. Kat 19 bağımsız bölüm numaralı mesken vasıflı taşınmaz borçlu adına tam oranda hisseli 153/33180 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi 100. Yıl Mah. Mahir Ablum Cad. Sosyal Konutlar Sitesi 3. Blok No:3/19 Kütahyadır. Taşınmaz 3B yapı adasında, betonarme karkas yapı tarzında, yaklaşık 38 yaşındadır. Taşınmaz 3. bloğun 4. normal katında blok girişine göre sol arka cephede konumludur. Taşınmaz onaylı projesine göre 3 oda, salon, antre/hol, mutfak, banyo, wc/lavabo ve 2 adet balkondan oluşmakta yaklaşık 87 m2 alanlıdır. Blok giriş kapısı camekanlı demir doğrama olup giriş holü ve merdivenleri mozaik kaplama, merdiven korkulukları demir doğramadır. Taşınmazın girişinde çelik kapısı mevcut olup meskende ısınma ve sıcak su ihtiyacı doğalgaz kombi sistemiyle sağlanmaktadır.
Kıymeti : 115.000,00 TL KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü : 22/05/2019 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Grup Toplantı Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/436 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/03/2019
Kıvanç KILIÇ
İcra Müdür Yardımcısı
93808
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 23.03.2019