T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2019/159 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

628

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2019/159 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Ağ açköy Mah.
Kütahya Merkez Çubukici Köyü
MEVKİİ : Kızılcıkdibi Mevkii, Kurtköprüsü Mevkii
PAFTA NO : P-15, P-1
ADA NO : –
PARSEL NO : Ağaçköyü Mahallesi: 1043 ve 1045 parsel
Çubukici Köyü: 483,484 ve 485 parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1043 parsel 2280,00 m2(irtifak tesis edilecek alan 1237,64 m2)
1045 parsel 5560,00 m2 (irtifak tesis edilecek alan 2171,60 m2)
483 parsel 7190,00 m2 (irtifak tesis edilecek alan 894.33 m2)
484 parsel 3520,00 m2 (irtifak tesis edilecek alan 3391,34 tn2)
485 parsel 3050,00 m2 (irtifak tesis edilecek alan 838,37 m2)
MALİKİN ADI VE SOYADI : Tahsin BAŞYlölT
KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 1043 parsel için : 11908,44-TL
1045 parsel için : 3.348,61-TL
483 parsel için :3.758,87-TL
484 parsel için: I4.25S.I0 -TL
485 parsel için: 3,523,67- TL
DURUŞMA GÜNÜ : 14/04/2019 Saat: 11:55
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/159 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 15.03.2019