Kamuda stratejik yönetim ve planlama eğitimi sona erdi

590

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında İçişleri Bakanlığı Kütahya taşra birim amirleri için “Kamuda Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi” düzenlendi.
İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda yapılan eğitime Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney ile İçişleri Bakanlığı müdürleri katıldı.
2 gün, toplam 16 saat süren programda; stratejik yönetim kavramı, stratejik yönetim ve planlamanın kurumlar açısından önemi ve faydaları, stratejik planlama kavramı, stratejik yönetim, stratejik planlama, performans programı, iç kontrol, risk yönetimi, faaliyet raporları ilişkisi, stratejik planlama hazırlık süreci, stratejik planlama süreci, misyon, vizyon, temel değerler, amaç, hedef, performans göstergesi ile stratejilerin belirlenmesi konularında Hamza Kocatepe tarafından eğitim verildi.
Kamuda Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi, İçişleri Bakanlığı müdürlerine sertifika takdim edilmesiyle sona erdi.
İLHAN ASLAN