KAMULAŞTIRMA İLANI

629

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2019/68 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Merkez İlçesi Alayunt Mah.
MEVKİİ : Düdenbaşı
PAFTA NO : J24A13A4
ADA NO : 3282
PARSEL NO : 74
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 11393,19m2
İRTİFAK ALANI : 4327,87 m2
İRTİFAK BEDELİ : 19.228,73 TL
MALİKİN ADI VE SOYADI : AZİME ÖZATAĞ, ESRA ÖĞÜTÇÜ, GALİP SARAÇ,
NAZİK SARAÇ, RUKİYE DUMLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılı dava dosyasında malik sütununda ismi yazılı kişiler hakkında KAMULAŞTIRMA (İRTİFAK HAKKI) BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLA İLGİLİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP;
1) 2942 sk. 14. m gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ.ne HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları,
2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece taspit edilen üzerinden taşınmazın malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ adına irtifak hakkı tescil edileceği,
3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacağı,
4) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği,
5) Duruşma gününün 09/04/2019 günü saat 10.30 den itibaren yapılacağı, aksi taktirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942 sk. Değişik 10. m. Gereğince TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/02/2019
Hakim 174682
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 08.03.2019