TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

629

Örnek No: 25*
T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ 2018/9991 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 27/02/2019
1.İhale Tarihi : 04/04/2019 günü, saat 12:00 – 12:10 arası.
2.İhale Tarihi : 22/04/2019 günü, saat 12:00 – 12:10 arası.
İhale Yeri : Garaambar Yediemin Otoparkı – Fuatpaşa Mah. Fatih Sanayi Sit. 42. Sok. No:23
MERKEZ / KÜTAHYA
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1 40.000,00 1 %1 43VH780 Plakalı , 2012 Model , FORD Marka , PT2 TRAN. CON.K210S TDCİ DLX
Tipli , Söz konusu araç 43VH780 Plakalı Ford Transit Connect hususi amaçlı 2012 Model Kapalı Kasakamyonet
Gri(Aytozu) renkli NMOGXXTTPGBJ48378 Şasi nolu dizel 66KW 139507 Km’de genel durumu iyi ön kaputta 3 adet
çizik var
(İİK m.114/1, 114/3)
Rabia YÜKSEL
İcra Müdür Yardımcısı
132580
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 02.03.2019