Kütahya’da yaşlı nüfus artıyor

551

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Kütahya’da 2017 yılında 36,5 olan ortanca yaşın 2018 yılında 36,8’e yükseldiğini açıkladı.
Kütahya nüfusun yarısının ortanca yaştan büyük, yarısının da küçük olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,” Kütahya 36,8 olan ortanca yaşla, 31,4 olan Türkiye ortalamasına göre daha yaşlı nüfusa sahiptir” dedi.
Akyol, ”Kütahya ortanca yaşın en düşük olduğu 63. ortanca yaşın en yüksek olduğu 19.il olmuştur. Erkeklerde ortanca yaş Kütahya’da 36,1 olurken, Türkiye’de 30,8’dir. Kütahya erkeklerde ortanca yaşın en düşük olduğu 65. ortanca yaşın en yüksek olduğu 17. il olmuştur. Kadınlarda ortanca yaş Kütahya’da 37,6 olurken Türkiye’de 32,0’dır. Kütahya kadınlarda ortanca yaşın en düşük olduğu 62. ortanca yaşın en yüksek olduğu 20. il olmuştur” diye konuştu. İHA