İLAN KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

770

İLAN KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/428
MİRASÇI : Mehmet Cengiz ÖZTOPRAK – İsmail ve Hatice oğlu 1968 doğumlu
MÜTEVVEFFA : İSMAİL ÖZTOPRAK – Ali ve Elmas oğlu 1933 doğumlu
Mirasçının tebliğ adresinin tespit edilememiş ve tebligat yapılamamış olması nedeniyle duruşma gününün ve vasiyetname aslının ihtaren ve ilanen tebliğine karar verilmiştir.;
“Müteveffa İsmail Öztoprak tarafından düzenlettirilen Kütahya 3. Noterliğinin 02/07/2015 tarih 7934 yevmiye nolu vasiyetnamesi ile Kütahya ili Merkez ilçe Alipaşa Mahallesi Kurtbekleyen mevkiinde kain tapunun 5 pafta, 1620 ada, 44 parsel noda kayıtlı 259,71 M2 yüzölçümlü 2808/25971 arsa paylı 2. Kat 7 nolu bağımsız bölümü Eşi Hatice Öztoprak ile kızı Emine Korçak’a, yine sahibi Bulunduğu aynı yer 2. Kat 8 ve 9 nolu bağımsız bölümleri kızı İnci Öztoprak’a yine aynı yer 1. Kat 4 nolu bağımsız bölümü torunu Ögeday Öztoprak’a vasiyet etmesi ile ilgili olarak duruşma günü mahkememize gelerek beyanda bulunmanız, vasiyetnameyi kabul etmediğiniz takdirde size tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde vasiyetnamenin iptali davası açmanız ve dava açtığınızı mahkememize bildirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde vasiyetnameyi kabul etmiş sayılacağınız hususu” ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağı tebligat kanununun 28. Md. gereğince ilanen tebliğ ve ihtar olunur.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 24.01.2019