KAMULAŞTIRMA İLANI

695

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/313 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Merkez İlçesi Doğalar Köyü
Ada Parsel Kamulaştırma Taşınmaz m2 İrtifak hakkı m2 Teklif edilen
alanı m2 İrtifak bedeli
105 959 12544.56 m2 1306.95 m2 2.589,07 TL

MEVKİİ : UYUR
VASFI : TARLA
MALİKİN ADI VE SOYADI
DAVALILAR : 1- AHMET ÖZUYKUN-32189030714 – 2- EMÎNE ÖZUYKUN-32174031214 –
3- ERDOĞAN ARSLAN-36316893166 – 4- FİRDEVS SARIYILDIZ-35158931746-
5- HAVVA ORUÇ-30485087746 -6- İSMAİL ARSLAN-36313893220 – 7- MERYEM ELMAS-33118999744 –
8- NAHİDE KAÇAR-35941905602 – 9- NURTEN COŞGUN-3 3739979088 –
10- SÜLEYMAN ÖZUYKUN-32186030878 – 11 – ŞERİFE YILMAZ-33403990258 –
12- UMAHAN ARSLAN-36331892656 –
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM AŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM AŞ vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılı dava dosyasında malik sütununda ismi yazılı kişi hakkında açılan KAMULAŞTIRMA (İRTİFAK HAKKI) BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara karan gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLA İLGİLİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP;
1) 2942 sk. 14.m.gcreğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM AŞ.ne HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları,
2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması karan aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM AŞ adına irtifak hakkı tescil edileceği,
3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacağı,
4) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği,
5) Duruşma gününün 17/01/2019 günü saat 11.40 den itibaren yapılacağı, aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942sk. değişik 10.m. gereğince
TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. Hakim 174682
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 12.12.2018