Resmi İlan Giderleri Kamuya Geri Dönüyor

595

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, “Kamunun resmi ilan giderlerinin hemen tamamı gelir vergisi, KDV, BİK komisyonu, sigorta vb. vergiler yolu ile kamuya dönmektedir” dedi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, “Kamunun resmi ilan giderlerinin hemen tamamı gelir vergisi, KDV, BİK komisyonu, sigorta vb. vergiler yolu ile kamuya dönmektedir” dedi. Arslan, gazeteciliğin Anayasa’da teminat altına alınmış tıpkı, ulaştırma, haberleşme, eğitim gibi bir kamu görevi olduğunu vurgulayarak, “Gazeteler eli ile anayasal bir görev olan habercilik gerçekleşmekte, kamu adına denetim yapılmakta, yerel demokrasinin hayata geçişi sağlanmakta, sivil toplum işlerlik kazanmakta, denetim işlevi yerine getirilmekte ilaveten 9 bine yakın fikir işçisini istihdamı gerçekleşmektedir. Sonuç olarak kamu karlı çıkmaktadır” dedi. BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, resmi ilanlar konusunda son yıllarda mevzuatın ardına dolanarak ilandan kaçınma, ihaleleri bölme, işleri aynı ilanda toplama gibi yollarla merkezi bürokraside ayak sürüme eğiliminin arttığını söyledi. Arslan, bu konuda tedbir alınması gerektiğini vurguladı. “Gazete yayıncılığı en kayıtlı sektörlerin başında yer alıyor” Resmi ilanların, kamunun denetlenmesi, açıklık, rekabet gibi temel yaklaşımlar çerçevesinde yayınlanması gerektiğini hatırlatan Arslan İHA’ya yaptığı açıklamada, gazete yayıncılığının en kayıtlı sektörlerin başında yer aldığına işaret ederek, “Gazete yayıncılığı, genel ekonomi içerisinde büyük bir alanı işgal etmemekle birlikte BİK mevzuatının da etkisi ile en kayıtlı sektörlerin hemen başında yer almaktadır. Zira personel, kağıt, kalıp gibi temel girdiler mevzuat çerçevesinde takip edilmektedir. Satış, resmi ilan gibi gelirler ise faturalıdır ve takip edilmektedir. 2016 yılında yüzde 86’dan fazlası kurum şubesi olan yerlerde olmak üzere 424.5 milyon liralık resmi ilan ve reklam yayınlanmıştır. Bu rakam, 2015’te 384 milyon liradır. Yüzde 86’lık kısımdan yüzde 14 ile 15 arasında değişen BİK komisyonu kesilmektedir. Tamamına yüzde 18 KDV tahakkuk etmektedir. Ayrıca kurumlar/gelir vergisi tahakkuku söz konusudur. Öte yandan, gazetelerde çalışan yaklaşık 9 bin fikir işçisinden (işçi ve işveren payları dahil) yılda 136.5 milyon lira kamuya geri dönüş sağlanmaktadır. Sonuç olarak, gazetelere verilen resmi ilan bedellerinin hemen tamamı kamunun kasasına geri dönmektedir” dedi. Mustafa Arslan, resmi ilan gelirleri ile reklam eşdeğerleri arasında yaptığı karşılaştırma ile konuya farklı bir pencere açarak, “Haberlerin reklam eşdeğerleri göz önünde bulundurulduğu zaman, ilgili kurumların verdiği resmi ilan ve reklamlar ile reklam eşdeğeri haberler arasında mukayese kabul etmeyen bir fark var. Elbette ki haberi ücrete tahvil etmek gibi bir niyetimiz yok. Ancak, gazetelerin bu anlamda ürettikleri değerin karşılığının görülmesinde fayda mülahaza ettik. Yerel gazetelerin siyaset, mahalli idareler, sivil toplum, bürokrasi ve üniversitelere verdiği haber desteği, reklam eşdeğerleri itibari ile resmi ilan gelirlerinden onlarca kat daha fazladır” dedi. BİK Genel Kurul Üyesi Mustafa Arslan, bu yıl resmi ilan fiyatlarında artış olmadığını hatırlatarak, Kasım ayında 50 binin üzerinde tiraja sahip gazeteler için yaklaşık yüzde 10 ve 50 binin altında tiraja sahip gazeteler için yüzde 20 artışın Hükümete teklif edildiğini belirterek, “Tarifenin Ocak ayından geçerli olacak şekilde Bakanlar Kurulundan çıkmasını bekliyoruz. BİK Genel Kurulu, kanunun da kendisine verdiği görev ve yetki ile günün şartlarına göre ileriye dönük hamleler yapmış, henüz yasası çıkmayan internet mecrasından resmi ilanların yayınını işler hale getirmiştir. Gerek gazetelerin kendi sitelerinde gerekse BİK’in ilan.gov.tr adresinde resmi ilanlar yayınlanmak sureti ile erişim imkanı olağanüstü genişletilmiş bulunmaktadır. Dolayısı ile gazetelerde yayınlanan resmi ilanlar amaca tam olarak hizmet etmektedir. Bu yönü ile resmi ilanların gazetelerde yayınını yük gören, zaman zaman lutüf gören anlayışlar hem mevzuata aykırı hareket etmekte hem de zehap içinde hareket etmektedir” diye konuştu.