T.C KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/312 KAMULAŞTIRMA İLANI

774

T.C KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/312 KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNU UĞU YER : KÜTAHYA MERKEZ L.H.PAŞA MAH. CİNSİ VE NEVİ : Yığma Yarı Kagir Mesken PAFTA NO : ADA NO : 210 PARSEL NO :9 YÜZÖLÇÜMÜ :140,85 m2 MALİKİN ADI VE SOYADI :NECATİ YILMAZ İDARENİN TEKLİF ETTİĞİ : BEDEL : 95.000,00 TL KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğüne izafeten Vakıflar Bölge Müdürlüğü vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılı dava dosyasında malik sütununda ismi yazılı kişi hakkında açılan KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara karan gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARLA İLGİLİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP, 1) 2942 sk. 14.m.gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları, 2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarım ve yürütmenin durdurulması karan aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, 3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacağı, 4) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, 5) Duruşma gününün 08/02/2018 günü saat 09.10 dan itibaren yapılacağı, aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942 sk. değişik lO.m.gereğince TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15/112017 KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 11/11/2017