İLAN T.C. KÜTAHYA 1.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2016/16 Tereke Tereke

880

İLAN T.C. KÜTAHYA 1.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2016/16 Tereke Tereke Kütahya ili, Merkez ilçesi, Doğluşah köyü Cilt 72 Aile sıra no 51 sırada nüfusa kayıtlı 08/12/1960 doğumlu 04/02/2014 tarihinde vefat eden müteveffa Halil Çakmak’ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK’nun 612. Maddesi gereğince terekenin re’sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alçak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun maddesi uyarınca ilan olunur. KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 07/12/2017