173 Bin Hektar Tarım Arazisi Toplulaştırılacak

680

Kütahya genelinde 146 köyde arazi toplulaştırılması planlanıyor. Ülkemizin tarımsal üretim anlamında kanayan yarası olan tarım arazilerinin çok parçalı oluşu ilimizde de tarımsal üretim yapılmasını sınırlayan ciddi bir problemdir. Tarım arazilerinin parçalanmaması ve korunmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında Müdürlüğümüz “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri” çalışmalarına hız verdi. İlimizde tarım arazileri çok küçük ve dağınık yapıdadır. Kütahya’da “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri” faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile işletmelerin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlayıp, üretim faktörlerinden ve tarımsal desteklerden en iyi biçimde faydalandırmak, tarımsal üretimi ve tarımsal işletmelerin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimde yaşayan insanların hayat standartlarını yükseltmek Kütahya için ayrı bir önem ve öncelik arz etmektedir. 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile arazi toplulaştırma programına alınan 3 ilçemize ait 17 birimde 31.500 hektar tarım arazisine ilave olarak Müdürlüğümüzce 129 birimde yapılan toplantı ve çiftçi görüşmeleri neticesinde 141 BİN hektar tarım arazisinin toplulaştırılması yönünde talep alındı. Son çalışmalarla birlikte İlimiz genelinde toplam 173 BİN hektar tarım arazisinin toplulaştırılması planlanmaktadır. Ayrıca D.S.İ. tarafından İlimizin 4 İlçesinin 21 biriminde 13.209 hektar tarım arazisi 5403 sayılı Kanun kapsamında özel toplulaştırma sahası olarak ilan edilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ender Muhammed GÜMÜŞ; “Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, tarımsal potansiyelimizi sınırlayan çok parçalı tarımsal arazi desenine son verilerek, jeotermal su kaynakları ile birlikte sulama suyu kaynaklarının da verimli kullanılması sağlanacak, tarımsal hayat standartları yükseltilerek genç nüfusun nitelikli tarım yapmasının önü açılacaktır. Ayrıca tarım arazilerinin verimini artırmaya ve çiftçilerimizi daha ekonomik koşullarda üretim yapılabilecek şekilde yarınlara taşımaya kararlıyız” dedi.