T.C. KÜTAHYA 4. İCRA DAİRESİ 2017/662 ESAS

879

T.C. KÜTAHYA 4. İCRA DAİRESİ 2017/662 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 278 Ada, 8 Parsel, BÖLCEK Mahalle/Köy, Taşınmaz tapuda Bölcek Mh. 278 ada 8 parsel arsa vasfında 5.990,00 m2 yüzölçümlü olup,B 2 blok zemin kat bağımsız bölüm numarası 1 olan mesken Göker Gıda ve İhtiyaç Mad. Dayanıklı Tüketim Malları Tic A.ş adına tam oranında hisseli 24/5990 oranında arsa paylıdır.Taşınmaz adresi Bahçelievler mah. Berceste sok. Dışkapı no:8/1 Göker doğa Evleri Flora sitesi 2 blok iç kapı no:1dir.Dairenin içi dolu olup içerisinde mal sahibi bulunmamaktadır.Taşınmaz şantiye bürosu olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz imar planında 5 m ön bahçe 3 m yan bahçe mesafeli ayrık nizam 4 kat T.A.K.S:040 olan yapı adasında kalmaktadır.Önemli alan (ÖA-1) alanları içerisindedir,pencereler PVC doğrama,daire giriş kapısı çelik kapıdır,duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır,dış cephede ısı yalıtımı vardır ,odalar ve mutfak laminant,ıslak hacimler seramik kaplıdır.2 oda,1 mutfak,1 banyo ve 1 balkon olup yaklaşık alanı 40 m2dir.Apartman asansörlüdür,şehir merkezine yaklaşık 3 km mesafededir.Kıymet takdirine konu taşınmaz genel ,t,bari ile yeni gelişmekte olan 3-4 katlı site tarzı yapılardan oluşan bir bölgededir.Bölge ağırlıklı olarak orta ve orta üst düzey gelir grubuna hitap etmektedir,ulaşım ve altyapı sorunu yoktur,doğal gaz kombili ısınma sisitemi ile ısınmaktadır.3B yapı gurubunda olup yaklaşık 2 seneliktir. Adresi : Bahçelievler mah. Berceste sok. Dışkapı no:8/1 Göker doğa Evleri Flora sitesi 2 blok iç kapı no:1dir. Yüzölçümü : 40 m2 Arsa Payı : 24/5990 Kıymeti : 67.844,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir 1. Satış Günü : 20/12/2017 günü 15:00 – 15:05 arası 2. Satış Günü : 17/01/2018 günü 15:00 – 15:05 arası Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA ——————————-———————————————————————————————— 2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 278 Ada, 8 Parsel, BÖLCEK Mahalle/Köy, Taşınmaztapuda Bölcek mah. 278 ada 8 parsel arsa vasfında 5990 m2 yüzölçümlü olup C blok Zemin kat,bağımsız bölüm numarası 2 olan mesken Musa Kazım Cesur adına tam oranında hisseli 56/5990 oranında arsa paylıdır,Adresi,Bahçelievler mah.Seymenler sok. dışkapı no:14 Göker doğa evleri Flora sitesi C blok İç kapı No :2 ,daire boş olup kiracı yoktur. İmar planında 5m. ön bahçe,3m yan bahçe mesafeli ayrık nizam 4 kat T.A.K.S:040 olan yapı adasında kalmakta olup ,önemli alan (ÖA-1) alanları içerisindedir.Pencereler PVC doğrama,daire giriş kapısı çelik kapıdır.Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boya,dış cephesinde ısı yalıtımı vardır.Odalar ve mutfak laminant,ıslak hacizler seramik kaplıdır.3 oda 1 salon 1 mutfak 1 tuvalet,2 banyo ve 1 balkon olup yaklaşık alanı 110,00 m2’dir.Taşınmaz şehir merkezineyaklaşık 3 km mesafededir ,gayrimenkul genel itibariyle yeni gelişmekte olan 3-4 katlı site tarzı yapılardan oluşan bir bölgede yeralmakta olup,ağırlıklı olarak orta ve orta üst düzey gelir grubuna hitap etmektedir.Bölgede ulaşım ve alt yapı sorunu bulunmamaktadır.Taşınmaz doğal gaz kombili ısınma sistemi ile ısınmaktadır.3B yapı gurubunda olup yaklaşık 2 seneliktir. Adresi : Bahçelievler mah.Seymenler sok. dışkapı no:14 Göker doğa evleri Flora sitesi C blok İç kapı No :2 Yüzölçümü : 110 m2 Arsa Payı : 56/5990 Kıymeti : 140.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir 1. Satış Günü : 20/12/2017 günü 15:10 – 15:15 arası 2. Satış Günü : 17/01/2018 günü 15:10 – 15:15 arası Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA —————————————————————————————————————————— 3 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 278 Ada, 8 Parsel, BÖLCEK Mahalle/Köy, Taşınmaztapuda Bölcek mah. 278 ada 8 parsel arsa vasfında 5990 m2 yüzölçümlü olup 1. kat ,bağımsız bölüm numarası 8 olan mesken Hatice Zenginadına 1/2 oranında, Metin Zengin adına 1/2 oranında hisseli 64/5990 oranında arsa paylıdır,Adresi,Bahçelievler mah.Seymenler sok. dışkapı no:18 Göker doğa evleri Flora sitesi E blok İç kapı No :8 ,daire boş olup kiracı yoktur. İmar planında 5m. ön bahçe,3m yan bahçe mesafeli ayrık nizam 4 kat T.A.K.S:040 olan yapı adasında kalmakta olup ,önemli alan (ÖA-1) alanları içerisindedir.Pencereler PVC doğrama,daire giriş kapısı çelik kapıdır.Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boya,dış cephesinde ısı yalıtımı vardır.Odalar ve mutfak laminant,ıslak hacimler seramik kaplıdır.3 oda 1 salon 1 mutfak 1 tuvalet,2 banyo ve 2 balkon olup yaklaşık alanı 124,00 m2’dir.Taşınmaz şehir merkezineyaklaşık 3 km mesafededir ,gayrimenkul genel itibariyle yeni gelişmekte olan 3-4 katlı site tarzı yapılardan oluşan bir bölgede yeralmakta olup,ağırlıklı olarak orta ve orta üst düzey gelir grubuna hitap etmektedir.Bölgede ulaşım ve alt yapı sorunu bulunmamaktadır.Taşınmaz doğal gaz kombili ısınma sistemi ile ısınmaktadır.3B yapı gurubunda olup yaklaşık 2 seneliktir. Adresi : Bahçelievler mah.Seymenler sok. dışkapı no:18 Göker doğa evleri Flora sitesi E blok İç kapı No :8 Yüzölçümü : 124 m2 Arsa Payı : 64/5990-Hatice Zenginadına 1/2 oranında, Metin Zengin adına 1/2 oranında hisseli Kıymeti : 180.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir 1. Satış Günü : 20/12/2017 günü 15:20 – 15:25 arası 2. Satış Günü : 17/01/2018 günü 15:20 – 15:25 arası Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA —————————————————————————————————————————— Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/662 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/10/2017 Mine YAMAN İcra Müdür Yardımcısı 164276