Ormanların Güzelliğini Yarınlara Taşımak İçin Çalışıyorlar

804

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım Gediz Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gediz ormanlarının güzelliğini korumak ve bakımı sağlamak için çalışan Gediz Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Adnan Kayım, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın’dan bilgiler aldı. Bölge Müdürü Adnan Kayım Şaphane Orman İşletme Şefliğinde devam eden Simav – Gediz yol güzergahı kesim çalışmalarını yerinde gördü. Karadona Orman İşletme Şefliği 2017 yılı programında yer alan kızılçam gençleştirme sahalarında hem silvikültürel hem de üretim faaliyetleri açısından yerinde incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Adnan Kayım, daha sonra Muratdağı Orman İşletme Şefliği Karaçam Gençleştirme çalışmalarını gezdi. Bakım faaliyetlerinde silvikültürel kurallara uygun çalışmalar yapılması, bol bol tohum toplanılması gerektiği üzerinde durulurken, sahalarda kesim bittikten sonra diri örtü temizliği yapılması ve dal serilmesi ayrıca etrafının dikenli tel ile çevrilmesi talimatları verildi. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Erdoğmuş Deposu ve Çukurören Deposunu da ziyaret eden Bölge Müdürü Adnan Kayım, Orman İşletme Şeflerinden bilgiler aldı. Kayım; “Sahadan gelen emval istiflerine dikkat edilmesi, ağaçlardan elde edilecek ürün ve emvallerde kaliteliye önem verilmesi, standartlara uygun çalışılması ve denetimlerin sık sık yapılması konuları üzerinde durdu ve tüm personele çalışmalarında başarılar diledi. İ.BOZ