T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2017/240 KAMULAŞTIRMA İLANI

794

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2017/240 KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KÜTAHYA MERKEZ HAMİDİYE MAH. MEVKİÎ/SOK. :KOCASEYİT SOKAK PAFTA NO :18.M.I ADA NO :770 PARSEL NO :52 VASFI :ARSA (İKİ KATLI EV) YÜZÖLÇÜMÜ :416,00 M2 MALİKİN ADI VE SOYADI :RAMAZAN ÜNAL (Mirasçıları) TAŞINMAZIN VASFI :ARSA KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KÜTAHYA BELEDİYESİ TEKLİF EDİLEN DEĞER : ARSA BEDELİ : 93.600,00 TL BİNA DEĞERİ : 83.664,00 TL TOPLAM : 177.264,00 TL KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Kütahya Belediye Başkanlığı vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılı dava dosyasında malik sütununda isimi yazılı kişi hakkında açılan KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRTACAK TAŞINMAZLARLA İLGİLİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP; 1) 2942 sk. 14.m.gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve Kütahya Belediye Başkanlığına HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları, 2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Kütahya Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği, 3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacağı, 4) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, 5) Duruşma gününün 16/11/2017 günü saat 09.10 dan itibaren yapılacağı, aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942 sk. değişik lO.m.gereğince TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22/09/2017 KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 10/11/2017