T.C KÜTAHYA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2017/468 KAMULAŞTIRMA İLANI

797

T.C KÜTAHYA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2017/468 KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUDUĞU YER :Kütahya İli Merkez İlçesi Bölcek Mahallesi MEVKİİ :Karayer (9-10-13 parsel) PAFTA NO : ADA NO :5 PARSEL NO : 9, 10, 12 ve 13 VASFI : Arsa YÜZÖLÇÜMÜ : MALİKİNİN ADI VE SOYADI : Yüksel Akyol KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 9 parsel için 9.819,00 TL 10 parsel için 7.296,00TL 12 parsel için 4.971,00 TL 13 parsel için 6.081,00 TL DURUŞMA GÜNÜ : 24/11/2017 KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Kütahya Belediye Başkanlığı KAMULAŞTININ VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinn tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/468 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 10/11/2017