Tavşanlı Kayı Göleti tamamlandı

765

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Tavşanlı Kayı Göleti’ni tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kayı Göleti’nden 4 bin 550 hektarlık tarım alanının sulanacağını belirten Acu, “DSİ olarak Kütahya ilinde son 14 yılda 11 baraj ve 4 gölet inşa ettik. 78 bin 540 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 41 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 86 derenin ıslahını tamamladık.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen ‘GÖLSU’ projesi kapsamında DSİ olarak Kütahya’da bir Göleti daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kütahya Tavşanlı Kayı Gölet’inde depolanacak su ile 4 bin 550 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Temelden yüksekliği 29 metre olan Kayı Göleti’nin tamamlanması ile birlikte 2017 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflenmektedir. DSİ olarak toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde maksadımız; tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayimizin ham madde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak, kırsal göçü önlemektir. Bu amaçlara ancak ve ancak sulama tesislerinin doğru ve planlı işletilmesi neticesinde ulaşılabilir. 1954 yılında teşkilatlanan ve ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan Genel Müdürlüğümüz; belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir” diye konuştu. İHA