Cumhuriyet, Türk milletinin tarihteki en büyük zaferidir

844

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Türk milletinin tarihinde en büyük zaferinin Cumhuriyet olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet’in kelime anlamının ‘millet iradesi’ olduğunu ifade eden Başkan Atam, “Cumhuriyetimizin kurucusu, Atamız, Başkomutanımız, kısacası her şeyimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 94 yıl önce milletimize en büyük hediyeyi verdi, Türkiye Cumhuriyeti. Türk Milletinin tarihinde kazandığı belki de en büyük zaferdir, edinimdir cumhuriyet. Yıllar süren savaşlar, yokluklar, imkansızlıklara rağmen Ata’mız ve silah arkadaşları’nın, halkına güvenerek demokratik, laik,sosyal bir hukuk devleti hedefi ile ilan ettiği Cumhuriyet’in değerini anlamak, onu korumak, geliştirmek, bulduğumuzdan daha iyi bir şekilde gelecek nesillere bırakmak boynumuzun borcudur.Cumhuriyet’in kelime anlamı milletin iradesi demektir. Yani Cumhuriyette egemenlik Kral, Kraliçe, Padişah, Sultan gibi tek bir kişiye veya bir zümreye ait değil, halka aittir. Halk belli zamanlarda oy vererek, kendi içinden yöneticilerini seçer. Cumhuriyetin tanıdığı eğitim fırsatı ve demokratik fırsat eşitliği nedeniyledir ki Anadolu’nun uzak coğrafyasında çobanlık yapan bir çocuk bakanlık,başbakanlık,cumhurbaşkanlığı yapabilmiştir. Cumhuriyet kazanımlarından sonra kadınlara seçme seçilme hakkı verilmiş, kadın erkek herkese öğrenim görme hakkı doğmuştur. Cumhuriyetle birlikte birçok inkılap yapılmıştır. Yine sosyal devlet olgusu benimsetilmeye çalışılmış, işçi ve emekçilerin sigortalı, sendikalı çalışması, miting ve gösteriler düzenleme, grev yapma gibi demokratik hak ve özgürlükler sahibi olması sağlanmıştır. Bunlarla birlikte bilimin, sanatın, kültürün gelişmesi ivme kazanmıştır. Ve tabi ki en önemlisi Cumhuriyetin getirdiği Hukuk Sistemidir. Bu sistem hayatı kolaylaştırmış, kişi hak ve özgürlüklerini evrensel hukuk ilkeleri ve insanlığın ilerici kazanımları kapsamında güvenceye almıştır.Cumhuriyet din, mezhep, coğrafya farklılıklarını ulus potasında eriterek herkese eşit yurttaş olma hakkı tanımıştır.Uluslaşma, sekülerleşme ve demokratikleşmenin iç barışa olan katkısı bugün ülkemizin içinde olduğu bölgede daha net anlaşılabilmektedir. Bu nedenle cumhuriyete sahip çıkmak yarınlarımıza sahip çıkmakla eş anlamlıdır.Kütahya Barosu olarak halkımızın Cumhuriyet bayramını kutlar; demokratik, sosyal, özgürlükçü hukuk devleti yapısını güçlendirip, sahip olduğumuz kazanımların değerini bilerek, daha da yaygın ve güçlü bir şekilde uygulanırlığını sağlama azmimizi kaybetmeden, daha nice bayramları birlikte, barış içinde kardeşçe, ve Cumhuriyetle karşılamayı temenni ederiz” diye konuştu. İHA