T.C. KÜTAHYA 4. İCRA DAİRESİ 2017/15 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

896

T.C. KÜTAHYA 4. İCRA DAİRESİ 2017/15 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tapuda taşınmazBölcek Mahallesi 147 Ada 12 Parsel D-E-F Bloklardan oluşan bodrumlu üçer katlı betonarma bina ve arsası niteliğinde 1.050,00 M2 Yüzölçümlü olup D Blok zeminkat bağımsız bölüm numarası 8 olan işyeri TAM HİSSELİ olup 158/2889 arsa paylı,Pencereler demir doğramadır işyeri girişi demir kapıdır,İşyerinin bodrum katta eklentisi olup, Zeminkatta net alan yaklaşık 72 M2 Bodrum katta net alan yaklaşık 86 M2 dir toplamda net alan yaklaşık 158 M2 dir.İşyerinde yerler seramik duvarlar sıva üzeri plastik boyadır.işyerinde lavabo bulunmaktadır, taşınmaz 3B yapı sınıfında olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır, Bina yaklaşık 15 Seneliktir,Kütahya çarşı merkezine 3 KM Mesafededir. Adresi : Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi Dışkapı No:66 B Dir. KÜTAHYA Yüzölçümü : 158 m2 Arsa Payı : 158/2889 Kıymeti : 160.000,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : 1. Satış Günü : 06/12/2017 günü 10:30 – 10:35 arası 2. Satış Günü : 08/01/2018 günü 10:30 – 10:35 arası Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA —————————————————————————————————————————— Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/15 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/10/2017 KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 25/10/2017 (4×24)