T.C. KÜTAHYA 1. İCRA DAİRESİ 2016/489

1166

T.C. KÜTAHYA 1. İCRA DAİRESİ 2016/489 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 27/09/2017

1.İhale Tarihi : 07/11/2017 günü, saat 11:00 – 11:05 arası. 2.İhale Tarihi : 23/11/2017 günü, saat 11:00 – 11:05 arası. İhale Yeri : GARAAMBAR EMNİYET OTOPARKI(DİRİLİŞ TIR PARKI) FETTAH SÖĞÜTLERİ CADDESİ NO:49 MERKEZ/KÜTAHYA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 62.100,00 9 Adet %18 9 Adet . Ürün stok tankı (Beyaz renkli boyalı) 2 49.500,00 1 Adet %18 1 Adet .kızgın yağ kazanı 3 37.200,00 3 %18 3 Adet . Besleme tankı(Krom-Nikel) 4 11.800,00 1 %18 1 Adet . Filtreleme ünitesi 5 20.000,00 1 %18 1 Adet .Baoli marka forklift

(İİK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.