DPÜ ev sahipliği yaptı

985

Birbirine coğrafi ve kuruluş tarihi olarak yakınlığı olan, ortak sorunlara ortak çözüm arayan, işbirliği programı çerçevesinde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma – geliştirme projeleri, sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlayan Dumlupınar Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi’nin bir araya gelerek oluşturduğu ADIM Üniversiteleri Konsorsiyumu’nun ADIM Üniversiteleri Toplantısı, DPÜ ev sahipliğinde Kütahya’da gerçekleştirildi.

ADIM Üniversiteleri Konsorsiyumu’nda bulunan üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları, genel sekreterleri, idari personel daire başkanları ve idari personelleri Üniversitemiz ev sahipliğinde bir araya gelerek diğer üniversitelerdeki meslektaşları ile toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılar öncesinde konukların onuruna verilen akşam yemeğinde, Hoş geldin konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, ADIM Üniversiteleri Konsorsiyumu tarihine değinerek katkıda bulunanlara teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Remzi Gören konuşmanın devamında şunları dile getirdi: “İmzalanan protokol kapsamında birçok ortaklıkların hayata geçmiş olması memnuniyet verici olmakla beraber, böyle güçlü ve büyük birliğin üniversiteler arası ikili işbirlikleriyle sınırlı kalmaması, daha etkin olması, eğitim-öğretim alanında, bilim-teknoloji alanında, sosyal-kültürel alanda politika üreten bir güce dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitim-öğretim kurumları olmaları nedeniyle üniversitelerin ana unsurunu akademik personeller oluşturmaktadır. Bu, resmin dıştan görünüşüdür. Akademik personeller bir üniversitenin ne kadar asil unsuru ise, idari personeller de o kadar asil ve vazgeçilmez unsurdur. Durum böyle olunca, biz yöneticilerin temel görevi akademik ve idari personeller arasında etkili, verimli, sağlıklı iletişim ve işbirliği ortamını sağlamak, kurumsal iç huzuru tesis etmektir.” Akademik ve idari personeller neler yapmaları gerektiğini biliyorlar, önemli olan onları yaptıkları işe motive etmektir diyen Rektör Prof. Dr. Remzi Gören sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Onları işe motive etmek, severek, candan işe odaklamak çok kolay değildir. Çünkü her birinin ayrı ayrı harekete geçebilecek tutkuları, kırılabilecek gururları, bozulabilecek moralleri ve gerçekleşmesini arzu ettikleri ümitleri vardır. Hepsinden öte, onların ortak bir çalışma ruhu vardır. Biz buna adam yerine konmak diyoruz. Eğer akademik ve idari personellerin ortak bir amaca yönlendirebilirsek, onlara birlikte çalışma ruhu kazandırabilirsek üniversiteleri sağlıklı bir yapıya kavuşturmuş, hiyerarşiyi ve kurumsallaşmayı sağlamış oluruz. Birini diğerine tercih etmek, yapılabilecek en büyük hata olacaktır. Eğer bugün burada bir toplantı organize edilmiş, yüzlerce binlerce km uzaklıklardan buralara kadar gelinmişse, bu idari personellerin üniversiteleri adına katlandıkları özveriden başka bir şey değildir. Bütçe yönetimi, mali disiplin, süreç yönetimi, stratejik hedefler, planlamalar, bütçe görüşmeleri üniversitelerin en önemli konuları arasındadır ve bu yükü daha çok idari personeller omuzlamaktadır. Bu yüzden, onlara çok şey borçlu olduğumuzu burada ifade etmek isterim.” Konuşmasının sonunda Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, ADIM Üniversiteleri arasında geçerli olacak özel öğrenci olanağı sağlayan düzenleme yapılabilir mi? Mühendislik diploması veren fakülteler ile bazı Fen Bölümleri için yapılan 7+1 müfredat uygulamasının, 9 ay daha uzatılarak 1 yıl olacak şekilde, tıpkı avukatlık stajı gibi bir uygulamaya dönüşebilir mi? YÖK’e teklif edilebilir mi? Üniversitelerin doğrudan gelirini artıracak çalışma ekibi kurulup bakanlıklar nezdinde ortak hareket edilebilir mi? şeklindeki sorularını ADIM Üniversiteleri Konsorsiyumu’nda tartışmaları yönünde teklif sunarak sözlerini sonlandırdı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Üniversitemiz rektör ve rektör yardımcıları bir araya gelerek ADIM Üniversiteleri arasında özel öğrenci statüsü, 7+1 uygulamaları, araştırma üniversiteleri, üniversitelerin gelirleri, meslek yüksekokullarının geleceği ve sınav sistemleri hakkında istişarelerde bulundular. Toplantı sonunda alınan tavsiye niteliğindeki kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına karar verildi. Ayrıca yakın zamanda, ADIM Üniversiteleri rektörlerinin bir araya gelip daha güçlü ve etkin işbirliklerine yönelik yeniden yapılanması kararı alındı. Verimli geçen toplantıların ardından konuklar Kütahya gezisi ile Dumlupınar Şehitliğini ve Kurtuluş Müzesi’ni ziyaret etti. Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen ADIM Üniversiteleri Toplantısı’na; Dumlupınar Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uşak Üniversitesi katıldı. S.SEVİNDİR