T.C. KÜTAHYA 4. İCRA DAİRESİ 2016/3243 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

931

T.C. KÜTAHYA 4. İCRA DAİRESİ 2016/3243 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI lmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 104 Ada No, 131 Parsel No, SERVİ MAHALLESİ Köyü, 18 Bağımsız Bölüm Taşınmaz tapuda servi mahallesi 104 ada131 parselde kayıtlı 514,00M2 yüzölçümlü arsa niteliginde olup,yedincikat bağımsız bölüm No:18 olan mesken borçlu adına tam hiseli olarak 8/432 oranında arsa paylıdır, taşınmazın adresiservi mahallesi Atatürk bilvarı dışkapı No: 11 içkapı No: 14 dür,taşınmazın imar planında bitişik nizam 8 kat ticari(T2) olan yapı adasında kalmaktadır,Kütahya askeri havaalanı mania Planı kiriterlerine uyulacaktır,Taşınmazda 2 oda,1 salın,1 mutfak,1 banyo,1 tuvalet,ve 2 Balkon bulunmakta olap,yaklaşık alanı125,00 M2 dir pencerelerr,pvc doğrama Daire girişkapısı,çelik kapıdır,Bina 3B yapı sınıfında doğalgaz konbili ısınma sistemiyle ısınmakta, olup,ulaşım ve altyapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır, taşınmaz yaklaşık,30 Sanaliktir.Taşınmazın bulunduğu apartman asansörlü olup,dış cephe yalıtımı yapılmıştır.taşınmaz çarşımerkezine300 M mesafededir. Kıymeti : 165.000,00 TL KDV Oranı : %1 1. Satış Günü : 12/10/2017 günü 11:10 – 11:15 arası 2. Satış Günü : 10/11/2017 günü 11:10 – 11:15 arası Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA ————————————————————————————————————————— Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3243 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/07/2017 KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 07/08/2017