T.C. KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

863

T.C. KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2017/191

Esas KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez MEVKİİ : Pirler Mah. PAFTA NO : ADA NO : 109 PARSEL NO : 24 VASFI : Bahçeli Kerpiç Ev YÜZÖLÇÜMÜ : 311,50 m2 KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 3,34 m2 MALİKİNİN ADI VE SOYADI : SALİH ZEKİ EĞMİR Davalı Aliye Özlem EĞMİR KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KÜTAHYA BELEDİYESİ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Kütahya Belediye Başkanlığı vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılı dava dosyasında malik sütununda ismi yazılı kişi hakkında açılan KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLA İLGİLİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP; 1) 2942 sk. 14.m. gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve Kütahya Belediye Başkanlığına HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları, 2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmeleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceğini ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Kütahya Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği, 3) Mahkemece tespit edilen, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacağı, 4) Konuyu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, 5) Duruşma gününün 03/10/2017 günü saat 10.00 dan itibaren yapılacağı, aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarından yürütüleceği 2942 sk. değişik 10.m gereğince TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20/07/2017 KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ (3×18)