T.C. KÜTAHYA 1. İCRA DAİRESİ 2013/289 TLMT.

910

T.C.
KÜTAHYA
1. İCRA DAİRESİ
2013/289 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 63 Ada No, 186 Parsel No, alipaşa mahallesi cumhuriyet mevkii Mahalle/Mevkii, 6 Bağımsız Bölüm Taşınmaz Alipaşa Mah. 63 Ada,186 Parselde, 117 işyeri bulunan sekiz katlı kargir işhanı niteliğindeki ikinci bodrum kat bağımsız bölüm numarası 6 olan, bağımsız bölüm niteliği dükkan olan dosyanın 3 borçlusu adına 1/3’er oranda hisseli, 842,68 m2 yüz ölçümlü olup 73/11000 oranında arsa paylıdır.Taşınmazın net alanı yaklaşık 30 m2’dir.Konumu ve çarşı merkezinde olması taşınmazı değerli kılmaktadır.Taşınmaz ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Taşınmaz etkilenme geçiş alanında kalmakta olup Kütahya askeri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacaktır.Mania kotu :967-967 m’dir.
Adresi : Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu Nur İşhanı Bodrum Katı Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 842,68 m2
Arsa Payı : 73/11000
İmar Durumu : İmar planında kısmen bitişik nizam 4 kat ticaret(T1),8 kat, ticaret(T2)TAKS:0,50 olan yapı adasında kalmakta ve kapanan yol fazlasıyla şuyuludur.Etkilenme geçiş alanında olup mania kotu:967-967m’dir
Kıymeti : 96.477,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Yön.planı 7/11/1985, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Olcay Kağıtçılık tic san aş lehine ipotek ve hacizler.
1. Satış Günü : 27/07/2017 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 22/08/2017 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/289 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/05/2017
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 12.06.2017