T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2015/7135 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

924

T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2015/7135 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 1-Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Söz konusu taşınmaz tapuda Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2583 ada 8 parsel 15.610,00m2 yüz ölçümlü bahçeli bodrumu bulunan iki katlı kagir dükkan niteliğinde olup zemin kat bağımsız bölüm numarası 100 olan asma katlı iş yeri borçlu adına tam oranında hisseli, 61/16936 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Çiniciler çarşısı 1. Çarşı Dış kapı no: 100’dür. Söz konusu iş yerinde hali hazırda mimari değişiklikler yapılıp 99 numaralı dükkanla birleştirilmiştir.Asma katın zemin kattan girişi iptal edilmiş asma kat büyütülmüştür. Taşınmazın alt katı mutfak olarak kullanılmakta yerler mineflo kaplıve duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. İş yerinin kapı ve pencereleri alüminyum doğramadır. Taşınmazın altkatı yaklaşık 20,00m2 üst katı yaklaşık 20,00m2, toplamda 40,00 m2’dir. Taşınmaz 20 seneliktir. Kıymeti : 48.112,00 TL KDV Oranı : %18 1. Satış Günü : 06/07/2017 günü 11:30 – 11:35 arası 2. Satış Günü : 10/08/2017 günü 11:30 – 11:35 arası Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA ——————————————————————————————————————————— 2- Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Söz konusu taşınmaz Yıldırım Beyazıt mahallesi 1105 ada 5 parsel 114,00m2 yüz ölçümlü arsa niteliğinde olup bodrum kat bağımsız bölüm numarası 1 olan mesken borçlu adına tam oranında hisseli, 60/344 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Yenidoğan Mahallesi Çanaklıçeşme sokak Dış kapı no: 3’dür. iç kapı no: 1’dir. Taşınmazda 2 oda, 1 mutfak 1 banyo bulunmakta olup yaklaşık alanı 80 m2’dir.Daire kullanılmamakta duvarlarda rutubet ve yeşermeler mevcuttur. Taşınmaz yaklaşık 5 seneliktir. Bina asansörsüzdür, binanın cephe yalıtımı yapılmıştır. Taşınmaz merkeze yakındır.Taşınmazın iç yapısı bakımsız ve bir odası güneş görmemektedir. Kıymeti : 73.860,00 TLKDV Oranı : %1 1. Satış Günü : 06/07/2017 günü 11:15 – 11:20 arası 2. Satış Günü : 10/08/2017 günü 11:15 – 11:20 arası Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/7135 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/05/2017 KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 06/06/2017