T.C KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2016/358 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1086

T.C KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2016/358 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Söz konusu taşınmaz tapuda Kütahya İl, Merkez Alipaşa Mahallesi 1645 ada 192 parsel iki katlı bodrumu bulunan yedi katlı betonarme bina niteliğinde 409,00m² yüz ölçümlü olup 4. kat bağımsız bölüm numarası 55 olan dükkan borçlu adına tam oranında hisseli 675/58078 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Alipaşa Mahallesi Sevgi Yolu Avcılar İş Merkezi 4. kat no:55’dir. Söz konusu dükkanda pencereler pvc doğramadır. Dükkan girişi pvc doğramadır. İçerisinde lavabo bulunmaktadır. Taşınmazın onaylı mimari projesinde 55-56 nolu bağımsız bölümler birleştirilmiştir. Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Taşınmazın net alanı yaklaşıt 24,00m²’dir. Söz konusu taşınmazda mal sahibi kendisi bulunmaktadır. Taşınmazın cephesi sevgi yoluna bakmaktadır. Söz konusu taşınmaz 3B yapı grubunda olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık 35 seneliktir. Söz konusu dükkanın piyasa rayiç bedelleri araçtırılarak söz konusu dükkanın m² fiyatı 1000,00TL /m² olarak kanaatine varılmıştır. Taşınmazın konumu ve çarşı merkezine yakınlığı taşınmazı değerli kılmaktadır. Kıymeti : 45.000,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Kütahya Belediyesinin İrtifak şerhi ( Beyan(AT..KM ne çevrilmiştir) 1. Satış Günü : 18/05/2017 günü 11:00 – 11:05 arası 2. Satış Günü : 04/07/2017 günü 11:00 – 11:05 arası Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA ———————————————————————————————————————– Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/358 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/03/2017

KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 17/04/2017